A szívroham kizárására szolgáló nagy érzékenységű troponin teszt használatáról

December 30, 2022

   

             16.02.2018      

   

         

Az akut mellkasi fájdalommal sürgősségi osztályon megjelenő betegek ellátása és diagnosztizálása sokszor nagy kihívást jelent. Akut koronária szindróma (ACS) esetén a mellkasi fájdalom lehet a vezető tünet.

Az akut koronária szindróma potenciálisan életveszélyes, korszerű kezelés nélkül magas (rövid- és hosszútávú) halálozással járó betegség. Nagyszámú beteget érint, az új esetek száma 30 000 fő felett van éves szinten. EKG-val (elektrokardiográf) két fő forma különíthető el, az  ST-elevációs szívizom infarktus (STEMI) és a nem ST-elevációs ACS (NSTE-ACS).Ezek kezelése részben azonos, részben azonban az ellátás során a döntéseket más algoritmusok alapján kell meghozni.

Ezek függvényében 2017 elején az Egészségügyi Szakmai Kollégum Kardiológiai tagozata a “2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation”című Európai Kardiológiai Társaság irányelvét adaptálta.

A szerkesztők véleménye szerint a témaválasztás oka és a hazai helyzet az, hogy

az ST elevációval nem járó ACS-es betegek száma évről évre nő, számuk 1,5–2-szerese az ST elevációval járó betegekének. Ezen betegcsoport idősebb, több a társbetegsége, és a kilátásaik korszerű ellátás nélkül legalább olyan rosszak, mint a STEMI kórjóslata. Ugyanakkor a hazai invazív kardiológiai centrumok hálózata által biztosított bázissal, ma már minden beteg számára időben elérhető a legkorszerűbb ellátás. Ezzel a betegség kórjóslata jelentős mértékben javítható, a halálozás harmadára csökkenthető. A betegek ellátásában az egészségügyi ellátórendszer számos területe érintett lehet, éppen ezért fontos az ellátás lényegének széles körű ismerete.

Az akut szívinfarktus diagnosztikájának alapja a klinikai megjelenés, a 12 elvezetéses EKG értékelése, valamint a kardialis (szív) biomarkerek (troponin (cTn), kreatin-kináz, mioglobin) meghatározása. A rizikófelmérést kockázat becslő pontozórendszerek segíthetik (TIMI, PURSUIT, GRACE).

A troponin I és a troponin T a szívizomsejtekben található strukturális fehérjék. 95%-uk kötött, míg egy jóval kisebb arányuk nem kötött formában van jelen a szívizomsejtekben. A perifériás vérben kimutatható és emelkedő koncentrációt mutató troponinszint a szívizom károsodás igen érzékeny és specifikus markere. Szívizomsejtek irreverzibilis (vissza nem fordítható) károsodása esetén a perifériás vérben kimutatható troponin koncentráció jellegzetes emelkedést mutat az időfüggvényében, amit a nem kötött troponin azonnali kiáramlása, majd a kötésből felszabadult troponin keringésben való megjelenése magyaráz.

Magas érzékenységű (high-sensitive) troponin (hs-cTnI vagy hs-cTnT) tesztnek azt a mérési módszert tekintjük, amely a vizsgálatba bevont egészséges populációtöbb mint 50%-ában kimutatja a keringőtroponin-t. A határértéket az egészséges populáció 99 percentilis értékénél adták meg. Ezen érték felett tekintik kórosnak a hs-cTnI vagy hs-cTnT szintet.

Így a magyar ajánlás a következő mondatot javasolja:

Amennyiben magas érzékenységű szív eredetű troponin tesztek elérhetőek, akkor javasolt a gyors „kizárási” protokoll használata 0 és 3 óránál.

A teszt további ismétlése szükséges 3–6 óránál, ha az első két troponin mérés nem perdöntő és a klinikai állapot továbbra is ACS-t sugall.

Kiegészítésképpen azonban megállapítható:


1. A hs-cTn érték növekedése önmagában még nem egyenlő a szívinfaktus diagnózisával.

2. Mivel a hs-cTn meghatározás a hagyományos módszerrel nem detektálható troponint is kimutatja, ezért az akut szívizom károsodás ezzel a módszerrel korábban jelezhető.

3. A keringésben a hs-cTn szintje nemcsak irreverzibilis szívizom károsodás esetén emelkedhet meg, hanem egyébként egészséges egyénekben akár átmeneti tachycardiát (szapora szívverést), megerőltető fizikai munkát követően is, jóllehet ilyenkor a hs-cTn abszolút koncentrációja alacsony.


Troponin emelkedéssel járó kórképek:

 • Szívritmuszavarok
 • Szívelégtelenség
 • Súlyos magas vérnyomás
 • Kritikus állapot (pl. sokk/szepszis/égések)
 • Szívizom gyulladás
 • Tüdőembólia
 • Veseelégtelenség
 • Akut neurológiai esemény (pl. stroke vagy szubarachnoidealis vérzés)
 • Szívizom zúzódás vagy szíven végzett beavatkozások
 • Pajzsmirigy alul- vagy túlműködés
 • Szívizomra toxikus gyógyszerek
 • Extrém sporttevékenység

1. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC)

https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/3/267/2466099

2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve az ST elevációval nem járóacut coronaria syndromáról 2017. EüK. 3. szám közlemény 13

http://www.hbcs.hu/uploads/jogszabaly/2483/fajlok/acut_coronaria_syndroma.pdf

szerző:

Dr. Kocsis Andrea

     

Iratkozzon fel hírlevelünkre
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
FELIRATKOZOM