A Lab Tests OnlineHU honlap egy európai projekt részeként megjelenő, nem-kereskedelmi célú, lakossági és szakmai adatbázis. A projekt célja: a résztvevő országok nyelvén közérthetően bemutatni az orvosi laboratóriumokdiagnosztikai tevékenységét, az egyes vizsgálatok elvégzésének feltételeit, az eredményekből levonható főbb következtetéseket. A honlap elsősorban nem (egészségügyi) szakemberek részére készült, ezért nyelvezetében, megfogalmazásában igyekszik kerülni a szakzsargont és a speciális orvosi kifejezéseket. Mindez nem jelenti azt, hogy tartalmában elfogadná a felszínességet, ezért a laikusok mellett az egészségügy különböző területein dolgozók, vagy pl. az orvostanhallgatók is találhatnak benne hasznos szakmai információkat.
A vizsgálatok leírásának alapját az Amerikai Klinikai Kémiai Társaság (American Association for Clinical Chemistry, AACC) által működtetett Labtestsonline.com honlapon található összeállítás képezi. Ez a tény – elsősorban a kiterjedt amerikai statisztikai, epidemiológiai adatok közzététele révén, - óhatatlanul rányomja bélyegét honlapunkra, noha a magyar szerkesztő bizottság maximálisan törekedett az információk hazai adaptálására!
A magyarnyelvű fordításokat a laboratóriumi medicinában dolgozó, az egyes szakterületeken jártas szakemberek készítették, a szövegek ellenőrzését, javítását pedig nemzetközileg elismert, számos hazai és nemzetközi saját publikációval, tankönyvvel rendelkező szakmai lektorok végezték.
Honlapunk folyamatosan bővül, és állandó szerkesztés, módosítás alatt áll. Ennek oka az, hogy a laboratóriumi medicina olyan dinamikusan fejlődő szakterület, amelynél gyakorlatilag soha nem mondható teljesnek egy adatbázis. Szerkesztő bizottságunk ezért döntött úgy, hogy nem vár a honlap megjelentetésével, hanem a rendelkezésre álló információkkal, azokat állandóan bővítve és frissítve nyilvánossá teszi az adatbázist.
Honlapunk az Amerikai Klinikai Kémiai Társaság (American Association for Clinical Chemistry, AACC) engedélyével, az Európai Diagnosztikumokat Gyártók Társasága (European Diagnostic Manufacturers Association, EDMA) irányításával, a Magyar In Vitro Diagnosztikai Társaság (Hungarian In Vitro Diagnostic Association, HIVDA), a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság (MLDT), és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával készült.
Honlapunk szigorúan nem-kereskedelmi jellegű. Írásainkban, levelezésünkben, véleményünkben nem foglalkozunk tevékenységek, termékek, készülékek, cégek reklámozásával; a honlap tartalmát a laboratóriumi medicina szakmaisága és szellemisége határozza meg.
Az adatbázis tartalma magáncélra szabadon letölthető, de annak másolása, sokszorosítása, internetes publikálása, és más név alatt történő nyomdai illetve elektronikus terjesztése sérti a szerzői jogokat, ezért nem megengedett. Szerkesztőségünk ugyanakkor kész együtt működni más orvosi-egészségügyi felvilágosítással foglalkozó portálokkal.
A honlap elérhető a www.labtestsonline.hu címen.


Az utolsó módosítás dátuma  07.02.2014

Portálunk oldalai megfelelnek az egészségügyi információk megbízhatóságát és hitelességét garantáló HONcode előírásainak. Ezt: itt ellenőrizheti Portálunk oldalai megfelelnek az egészségügyi információk megbízhatóságát és hitelességét garantáló HONcode előírásainak. Ezt:
itt ellenőrizheti
.